52 colores diferentes en mas de 40 formatos o texturas variadas …..todo un reto.

 

52 different colours in more than 40 various sizes or shapes….. what a challenge !!